Oferta

konst.RA logo

Oferujemy profesjonalne przygotowanie projektów konstrukcji z kompletn± dokumentacj± techniczn± we wszystkich stadiach projektowania - pocz±wszy od koncepcji, poprzez projekt budowlany, wykonawczy, na nadzorach autorskich na budowie skończywszy.

Prowadzimy prace w zakresie projektowania konstrukcji następuj±cych obiektów:

  1. Budynki mieszkalne, użyteczno¶ci publicznej, obiekty handlowe, biurowe, sportowe, przemysłowe oraz magazynowe.
  2. Domy jednorodzinne i wielorodzinne
  3. Adaptacja poddaszy do celów mieszkalnych, złożone konstrukcje dachów itp.
  4. Konstrukcje inżynierskie: ¶ciany oporowe, fundamenty pod urz±dzenia techniczne, budowle podziemne, pomosty technologiczne, zbiorniki żelbetowe
  5. Hale produkcyjne i magazynowe w konstrukcji stalowej i żelbetowej
  6. Lekkie maszty kratownicowe w konstrukcji stalowej lub aluminiowej

Wykonujemy również inwentaryzację istniej±cych obiektów oraz zaawansowane obliczenia numeryczne z analiz± konstrukcji.

Architektom polecamy swoje usługi w zakresie projektowania wszelkich obiektów w branży konstrukcyjnej.

Oferujemy fachow± pomoc i doradztwo.

 

MIARKA
KONTAKT

Copyright (c)2010 Biuro Projektów konst.RA & Kreator eHost.pl